« »

Ett nationellt råd för innovation och kvalitet i offentlig verksamhet

Regeringen beslutade den 5 maj 2011 utse ett nationellt råd för innovation och kvalitet i offentlig verksamhet. Rådet ska stödja och stimulera innovations- och förändringsarbete i offentlig verksamhet som kan resultera i betydande förbättringar för medborgare och företag och effektivisering av befintliga processer. Rådet ska slutredovisa uppdraget senast den 1 juni 2013.

7 augusti, 2011
« »

Sociala Nätets Podcast


Socialt arbete in i framtiden - ett samtal med Camilla Sköld och Veronica Karlsson

Årsskifte och dags att summera och ta sats!

Vad hände i socialt arbete under 2014 och vad vill vi ska hända framöver? Om det har jag samtalat tillsammans med Camilla Sköld, socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, och Veronica Karlsson, förbundsordförande i Vision. Camilla och Veronica har med sina erfarenheter och positioner en utblick över det sociala arbetet som vi får ta del av i det här avsnittet. Vi pratar om socialarbetarprotester, medias rapportering om situationen i socialtjänsten, New Public Management, vad det blir av den evidensbaserade praktiken, sociala investeringsfonder, integration, tiggare, försörjningsstödet, psykisk ohälsa och lite till.

Läs mer om podcasten här.#socialtarbete på twitter

Nyheter om socialt arbete

Fler Nyheter »

Sociala Nätets Podcast


Socialt arbete in i framtiden - ett samtal med Camilla Sköld och Veronica Karlsson

Årsskifte och dags att summera och ta sats!

Vad hände i socialt arbete under 2014 och vad vill vi ska hända framöver? Om det har jag samtalat tillsammans med Camilla Sköld, socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, och Veronica Karlsson, förbundsordförande i Vision. Camilla och Veronica har med sina erfarenheter och positioner en utblick över det sociala arbetet som vi får ta del av i det här avsnittet. Vi pratar om socialarbetarprotester, medias rapportering om situationen i socialtjänsten, New Public Management, vad det blir av den evidensbaserade praktiken, sociala investeringsfonder, integration, tiggare, försörjningsstödet, psykisk ohälsa och lite till.

Läs mer om podcasten här.#socialtarbete på twitter

Debatt

Fler debattartiklar »
Fler blogginlägg »
Fler debattips »

BLOGG

Eva-Lena Edholm om relationer som ger framgångBiblioteket

Till biblioteket »
 • Socialpolitik Kristina Granath
 • Eva-Lena Edholm Eva-Lena Edholm
 • Compassion Kristina Granath

Kurs och konferens

 • 11 mars

  Forskning pågår om äldre och åldrande

  En spännande dag med föreläsningar och nyttiga seminarier. Möter bostadsmarknaden upp behoven av tillgängliga, lättskötta bostäder? När vi inte längre har förmåga att fatta egna beslut, vem bestämmer då? Vad kan vi göra själva för att bromsa hoten mot rörlighet och minne?Digitaliseringen, ger det vinster och möjligheter eller blir det ett gissel?
 • 11 mars

  Nordens Välfärdscenter inbjuder till forskningsseminarium

  På uppdrag av norska Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet genomför Nordens Välfärdscenter projektet ”Personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund”.
 • 17 mars

  En ny global definition av socialt arbete

  Under 2014 antogs en ny global definition av socialt arbete av de två världsfederationerna: International Federation of Social Workers (IFSW) och International Association of Schools of Social Work (IASSW). Två av de förändringar som gjorts är att socialt arbete bygger på teorier om just socialt arbete och på urfolks kunskap. För att uppmärksamma detta och [...]
 • 17 mars

  Seminarium om flyktingskap och psykisk hälsa

  Hur påverkas den psykiska hälsan av att man är flykting? Vid ett seminarium den 17 mars presenterar en ny studie om hur det gick för de finska krigsbarnen när de kom tillbaks till Finland efter kriget.
 • 23 mars - 24 mars

  Nationell konferens om människohandel och sexuell exploatering

  Länsstyrelsen i Stockholm, som sedan 2009 arbetar med flera nationella regeringsuppdrag inom området prostitution och människohandel, bjuder in till nationell konferens om människohandel och sexuell exploatering. Under denna konferens kommer vi att presentera resultat från våra uppdrag samt bjuda på spännande och aktuella föredrag.
 • 23 mars - 24 mars

  Nordisk konferens om fosterbarn

  Nordens Välfärdscenter arrangerar den nordiska konferensen ”Nordens Barn – fokus på barn i fosterhem”. Konferensen äger rum 23-24 mars 2015 i Stockholm.
 • 23 mars - 24 mars

  Det globala i det lokala

  Idag är det mer uppenbart än någonsin tidigare att våra villkor påverkas av globala förhållanden och förändringar. Det som händer i vår omvärld innebär utmaningar för det sociala arbetets lokala praktik. Omvärldsförändringarna påverkar oss, men vi måste också påverka omvärlden. Därför behöver vi diskutera och förstå mer av de här processerna.
 • 26 mars

  Cannabis – ett ökat hot mot ungdomar?

  Vad är det som gör att unga människor använder cannabis? Vad gör ungdomar särskilt utsatta? Spelar professionellas arbete mot cannabis egentligen någon roll? Välkommen till ett seminarium den 26 mars!
 • 15 april - 16 april

  LYFTA UPP ELLER TRYCKA NER?

  Verktyg för att undvika tvingande och begränsande åtgärder i verksamheter som möter autism. Konferens arrangerad av Autism- och aspergerförbundet på Stockholms Universitet.
 • 28 april

  Att möta barn i kris

  Vad händer med barn som upplever kriser och förluster? En kris för ett barn kan vara förlusten av en förälder, en nära vän eller ett land. De kan ha upplevt misshandel, svår trafikolycka, sexuella övergrepp eller ha varit med om krig eller flykt. Barn kan även bli traumatiserade utan att själva vara direkt utsatta, exempelvis [...]
Till kurssidan »

Jobb

Till jobbsidan »
Nyhetsöverblick

Copyright 2013 Sociala Nätet

info@socialanatet.se