« »

Ett nationellt råd för innovation och kvalitet i offentlig verksamhet

Regeringen beslutade den 5 maj 2011 utse ett nationellt råd för innovation och kvalitet i offentlig verksamhet. Rådet ska stödja och stimulera innovations- och förändringsarbete i offentlig verksamhet som kan resultera i betydande förbättringar för medborgare och företag och effektivisering av befintliga processer. Rådet ska slutredovisa uppdraget senast den 1 juni 2013.

7 augusti, 2011
« »

Sociala Nätets Podcast


Socialt arbete in i framtiden - ett samtal med Camilla Sköld och Veronica Karlsson

Årsskifte och dags att summera och ta sats!

Vad hände i socialt arbete under 2014 och vad vill vi ska hända framöver? Om det har jag samtalat tillsammans med Camilla Sköld, socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, och Veronica Karlsson, förbundsordförande i Vision. Camilla och Veronica har med sina erfarenheter och positioner en utblick över det sociala arbetet som vi får ta del av i det här avsnittet. Vi pratar om socialarbetarprotester, medias rapportering om situationen i socialtjänsten, New Public Management, vad det blir av den evidensbaserade praktiken, sociala investeringsfonder, integration, tiggare, försörjningsstödet, psykisk ohälsa och lite till.

Läs mer om podcasten här.#socialtarbete på twitter

Nyheter om socialt arbete

Fler Nyheter »

Sociala Nätets Podcast


Socialt arbete in i framtiden - ett samtal med Camilla Sköld och Veronica Karlsson

Årsskifte och dags att summera och ta sats!

Vad hände i socialt arbete under 2014 och vad vill vi ska hända framöver? Om det har jag samtalat tillsammans med Camilla Sköld, socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, och Veronica Karlsson, förbundsordförande i Vision. Camilla och Veronica har med sina erfarenheter och positioner en utblick över det sociala arbetet som vi får ta del av i det här avsnittet. Vi pratar om socialarbetarprotester, medias rapportering om situationen i socialtjänsten, New Public Management, vad det blir av den evidensbaserade praktiken, sociala investeringsfonder, integration, tiggare, försörjningsstödet, psykisk ohälsa och lite till.

Läs mer om podcasten här.#socialtarbete på twitter

Debatt

Fler debattartiklar »
Fler blogginlägg »
Fler debattips »

Biblioteket

Till biblioteket »
 • Socialpolitik Kristina Granath
 • Eva-Lena Edholm Eva-Lena Edholm
 • Compassion Kristina Granath

Kurs och konferens

 • 28 april

  Att möta barn i kris

  Vad händer med barn som upplever kriser och förluster? En kris för ett barn kan vara förlusten av en förälder, en nära vän eller ett land. De kan ha upplevt misshandel, svår trafikolycka, sexuella övergrepp eller ha varit med om krig eller flykt. Barn kan även bli traumatiserade utan att själva vara direkt utsatta, exempelvis [...]
 • 28 april

  Att möta barn i kris

  Vad händer med barn som upplever kriser och förluster? En kris för ett barn kan vara förlusten av en förälder, en nära vän eller ett land. De kan ha upplevt misshandel, svår trafikolycka, sexuella övergrepp eller ha varit med om krig eller flykt. Barn kan även bli traumatiserade utan att själva vara direkt utsatta, exempelvis [...]
 • 5 maj - 6 maj

  SUF-Konferensen: ”Hur blir det för barnen?”

  Välkomna till SUF-Kunskapscentrums årliga konferens i Uppsala. Konferensen kommer att äga rum på Uppsala Konsert och Kongress.
 • 7 maj

  SEMINARIUM – Vägar mot arbete

  Arvsfondsdelegationen har under tidsperioden 1994-2012 beviljat 83 miljoner kronor till 42 projekt inom området unga, arbete och sysselsättning. Gunnar Gillberg och Mattias Bengtsson, Göteborgs universitet, har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat projekten. Utvärderingen visar att flera av projekten sammantagit har lett till att ett förhållandevis stort antal unga kommit i någon form [...]
 • 7 maj

  Hur gör vi förvaltningen rättssäker?

  Att lika fall ska behandlas lika är ett viktigt rättssäkerhetsintresse. Samtidigt finns ett intresse av att kunna justera tillämpningen när samhället förändras och att vid behov kunna göra individuella bedömningar. ISF har i sitt arbete uppmärksammat olikformig tillämpning av rättsregler i olika sammanhang. Det förekommer skillnader i utfall både regionalt och på handläggarnivå. Avsikten med [...]
 • 20 maj

  ÖVERSYN AV SOCIALTJÄNSTLAGEN – hot och möjligheter

  Lagen kom som en motreaktion mot ett moraliserande och omhändertagande synsätt. Respekten för den enskilde och frigörande av människors egna resurser betonades. Liksom att sociala problem inte bara berodde på individen utan också handlade om politik. Vad blev det av alla goda intentioner? Och vilka värderingar och synsätt är de rådande i nuläget? Vad kan [...]
 • 22 maj

  Konferens om distansstöd

  Allt fler organisationer erbjuder medmänskligt stöd via telefoni, skype, chatt och mail. Hur kan detta distansstöd utvecklas? Den 22 maj ordnar Mind en heldagskonferens för att utforska temat.
 • 25 maj - 26 maj

  Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder

  Under två inspirerande dagar varvas erfarenheter, forskning och personliga livsberättelser för att ge dig en djupgående förståelse för autismspektrumtillstånd och ADHD, Välrenommerade föreläsare utvecklar dina kunskaper inom bl.a. utmanande beteenden, samsjuklighet och självskadebeteende. Konferensen är speciellt framtagen för dig som arbetar med vuxna med en eller flera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
 • 29 maj - 31 maj

  Bris erbjuder stödhelger för familjer där mamma eller pappa tagit sitt liv

  Bris stödhelger vänder sig till barn, unga och föräldrar i familjer där mamma eller pappa har tagit sitt liv. I erbjudandet ingår två stödhelger, fredag till söndag, med några månaders mellanrum. Datum för helgerna är 29-31 maj samt 2-4 oktober 2015. Barnen och ungdomarna träffas i grupper med jämnåriga och föräldrarna träffas i egna grupper. [...]
 • 2 juni - 4 juni

  Sommarkurs om alkohol och narkotika

  Välkommen till en vacker och inspirerande miljö där du under några dagar i juni kommer att få fylla på med kunskap inom alkohol och narkotikaområdet. Vi möter kunniga föreläsare och tar oss tid till samtal, reflektion och utbyte av kunskap och erfarenheter. Som deltagare blir du med dina tankar och erfarenheter en viktig del av [...]
Till kurssidan »

Jobb

Till jobbsidan »
Nyhetsöverblick

Copyright 2013 Sociala Nätet

info@socialanatet.se