Nationellt forum för socialtjänsten 2014
« »

Ett nationellt råd för innovation och kvalitet i offentlig verksamhet

Regeringen beslutade den 5 maj 2011 utse ett nationellt råd för innovation och kvalitet i offentlig verksamhet. Rådet ska stödja och stimulera innovations- och förändringsarbete i offentlig verksamhet som kan resultera i betydande förbättringar för medborgare och företag och effektivisering av befintliga processer. Rådet ska slutredovisa uppdraget senast den 1 juni 2013.

7 augusti, 2011
« »

Sociala Nätets Podcast

Podcastspecial från Bokmässan: böcker i socialt arbete

På bokmässan finns enorma mängder av böcker om allt mellan himmel och jord. Där finns också massor av böcker som är intressanta för den som arbetar med socialt arbete. Alltså åkte jag dit och här får du nu ett podcastavsnitt bara om böcker!

Jag har samtalat med flera olika författare om självskadebeteende, socialpolitik, våld och skrivande som en del av behandlingen. Här finns hopp, kunskap och eftertanke.

Läs mer om podcasten här.

#socialtarbete på twitter

Nyheter om socialt arbete

Fler Nyheter »

Sociala Nätets Podcast

Podcastspecial från Bokmässan: böcker i socialt arbete

På bokmässan finns enorma mängder av böcker om allt mellan himmel och jord. Där finns också massor av böcker som är intressanta för den som arbetar med socialt arbete. Alltså åkte jag dit och här får du nu ett podcastavsnitt bara om böcker!

Jag har samtalat med flera olika författare om självskadebeteende, socialpolitik, våld och skrivande som en del av behandlingen. Här finns hopp, kunskap och eftertanke.

Läs mer om podcasten här.

#socialtarbete på twitter

Debatt

Fler debattartiklar »
Fler blogginlägg »
Fler debattips »

Biblioteket

Till biblioteket »
  • Eva-Lena Edholm Eva-Lena Edholm
  • Compassion Kristina Granath
  • ACT helt enkelt Kristina Granath

Kurs och konferens

Till kurssidan »

Jobb

Till jobbsidan »
Nyhetsöverblick

Copyright 2013 Sociala Nätet

info@socialanatet.se