Vision
« »

Bipolarna

Bipolarna är en hemsida om och för bipolära och bipolär sjukdom. Målet är att Bipolarna ska utvecklas till en framträdande resurs för människor med eller kring psykisk ohälsa i allmänhet och bipolära i synnerhet.

12 januari, 2010

« »

Sociala Nätets Podcast

NY PODCAST: Uppfinningar i socialt arbete

Uppfinnare gör tekniska prylar som löser ett behov som vi har eller kanske inte ens visste att vi hade. Så tänker vi ofta och glömmer att det finns uppfinnare i alla möjliga branscher. Uppfinnare i socialt arbete t ex Vad gör de och hur tar de sig fram med sina "uppfinningar"?

I denna podcast möter vi Mario och Matthias som är socionomer och uppfinnare som hittat lite annorlunda sätt att förverkliga sina idéer. Här kommer en presentation av dem och massor av länkar till sådant vi pratar om i programmet. Mario och Matthias har också gemensamt att de arbetar med hemmasittare, så det samtalar vi också om.

Mer om podcasten här!

#socialtarbete på twitter

Nyheter om socialt arbete

Fler Nyheter »

Sociala Nätets Podcast

NY PODCAST: Uppfinningar i socialt arbete

Uppfinnare gör tekniska prylar som löser ett behov som vi har eller kanske inte ens visste att vi hade. Så tänker vi ofta och glömmer att det finns uppfinnare i alla möjliga branscher. Uppfinnare i socialt arbete t ex Vad gör de och hur tar de sig fram med sina "uppfinningar"?

I denna podcast möter vi Mario och Matthias som är socionomer och uppfinnare som hittat lite annorlunda sätt att förverkliga sina idéer. Här kommer en presentation av dem och massor av länkar till sådant vi pratar om i programmet. Mario och Matthias har också gemensamt att de arbetar med hemmasittare, så det samtalar vi också om.

Mer om podcasten här!

#socialtarbete på twitter

Debatt

Fler debattartiklar »
Fler blogginlägg »
Fler debattips »

Biblioteket

Till biblioteket »
 • Eva-Lena Edholm Eva-Lena Edholm
 • Compassion Kristina Granath
 • ACT helt enkelt Kristina Granath

Kurs och konferens

 • 29 augusti

  ICSW-Sverige konferens kring förändringar och förskjutningar i välfärden

   Välkommen till en kostnadsfri halvdagskonferens fredagen den 29 augusti kl. 09.00 – 13.00 i Stockholm. Dagen belyser välfärden ur ett brett perspektiv och bjuder på expertföreläsningar, paneler och rundabordsdiskussioner kring förändringar och förskjutningar av välfärden i Sverige.
  • 4 september

   Fysisk funktionsförmåga på äldre dagar

   Med åldrandet följer ofta nedsättningar av fysisk funktion såsom minskad muskelstyrka, försämrad balans och gångförmåga. Varför är det så och varför åldras vi så olika? På vilka sätt är somatisk hälsa kopplad till hjärnans åldrande? Vad kan man påverka och vad kan man inte påverka?
  • 8 september

   Vad kan vi lära om socialt arbete från Kina, Cuba och Spanien?

   I detta reflekterande seminarium medverkar lärare/forskare från våra partneruniversitet. Ett berikande och stimulerande möte i dialogform, där konkreta exempel från socialt arbete presenteras och Du får möjlighet att jämföra Socialt arbete i Sverige med andra länder. Seminariet hålls på engelska.
  • 11 september

   Grundkurs om NPF, Örebro

   Målsättningen med dagen är att ge grundläggande kunskaper om olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD/ADD, autismspektrumtillstånd, Tourettes syndrom och OCD (tvångsyndrom). Dagen tar även upp vad funktionsnedsättningarna innebär, hur de skiljer sig åt, speciella svårigheter och styrkor för de olika diagnoserna.
  • 17 september

   Temadag Tjejer med NPF, Stockholm

   Tjejer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) möter ofta speciella svårigheter. De är vanligen mindre utåtagerande än killar och därför svårare att upptäcka. De har oftare mer problem med uppmärksamhet och koncentration och det ställs högre krav på anpassningsförmåga och social kompetens från omgivningen.
  • 25 september

   ADHD och beroendeproblematik

   Målsättningen med dagen är att ge ny kunskap till dig som möter personer med ADHD och samtidig beroendeproblematik i ditt arbete. Under dagen förmedlas grundläggande kunskaper inom området för att du ska kunna ge ett bra stöd till personer med denna problematik. Du får ta del av aktuell forskning kring ADHD och beroendetillstånd, samt hur [...]
  • 26 september

   Hamiltonseminarium: Människan i välfärdssamhället

   Ersta Sköndal högskola har en lång tradition av att sätta människors hälsa, välfärd och utsatthet i fokus för både utbildning och forskning. I forskningsområden som civilsamhällsstudier, palliativ vård och vårdetik studeras människors sociala och hälsomässiga villkor, liksom tendenser i samhällsutvecklingen som särskilt påverkar vård, omsorg och socialt arbete. Årets tema, Människan i välfärdssamhället, är också [...]
  • 29 september - 29 augusti

   Kvinnors hälsa och alkohol

    Varmt välkomna till en endagskonferens arrangerad av Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) vid Stockholms universitet och Centrum för utbildning och forskning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA) vid Göteborgs universitet. Preliminära föreläsare är forskarna Alexandra Bogren, Tomas Hemmingsson och Jessica Storbjörk från SoRAD och Gunnel Hensing, Solveig Olausson och Fides Schuckher från CERA.
   • 1 oktober - 3 oktober

    Socialchefsdagarna 2014: Ledare i nöd och lust

     Med temat Ledare i nöd och lust vill vi sätta ljuset på lusten att leda socialt arbete, på lusten att ge människor hopp och tilltro till sin inneboende förmåga att förändra livet – det som för många av oss var och är drivkraften till att välja just den här yrkesbanan.
    • 1 oktober

     SWEDAGE 2014

     För femte gången arrangerar äldreforskningsnätverket SWEDAGE en kunskapskonferens för att fördjupa dialogen mellan forskare och praktiker. Denna gång är temat ”Kultur för aktivt åldrande”.
    Till kurssidan »
    Nyhetsöverblick

    Copyright 2013 Sociala Nätet

    info@socialanatet.se