mature-glamour
« »

Bipolarna

Bipolarna är en hemsida om och för bipolära och bipolär sjukdom. Målet är att Bipolarna ska utvecklas till en framträdande resurs för människor med eller kring psykisk ohälsa i allmänhet och bipolära i synnerhet.

12 januari, 2010 Kristina Granath

« »

Sociala Nätets Podcast


Socialt arbete in i framtiden - ett samtal med Camilla Sköld och Veronica Karlsson

Årsskifte och dags att summera och ta sats!

Vad hände i socialt arbete under 2014 och vad vill vi ska hända framöver? Om det har jag samtalat tillsammans med Camilla Sköld, socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, och Veronica Karlsson, förbundsordförande i Vision. Camilla och Veronica har med sina erfarenheter och positioner en utblick över det sociala arbetet som vi får ta del av i det här avsnittet. Vi pratar om socialarbetarprotester, medias rapportering om situationen i socialtjänsten, New Public Management, vad det blir av den evidensbaserade praktiken, sociala investeringsfonder, integration, tiggare, försörjningsstödet, psykisk ohälsa och lite till.

Läs mer om podcasten här.#socialtarbete på twitter

Nyheter om socialt arbete

Fler Nyheter »

Sociala Nätets Podcast


Socialt arbete in i framtiden - ett samtal med Camilla Sköld och Veronica Karlsson

Årsskifte och dags att summera och ta sats!

Vad hände i socialt arbete under 2014 och vad vill vi ska hända framöver? Om det har jag samtalat tillsammans med Camilla Sköld, socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, och Veronica Karlsson, förbundsordförande i Vision. Camilla och Veronica har med sina erfarenheter och positioner en utblick över det sociala arbetet som vi får ta del av i det här avsnittet. Vi pratar om socialarbetarprotester, medias rapportering om situationen i socialtjänsten, New Public Management, vad det blir av den evidensbaserade praktiken, sociala investeringsfonder, integration, tiggare, försörjningsstödet, psykisk ohälsa och lite till.

Läs mer om podcasten här.#socialtarbete på twitter

Debatt

Fler debattartiklar »
Fler blogginlägg »
 • 26 november, 2015

  Åsa Regnér: Viktigt med översyn av LSS

  ”Vi behöver en modernare lagstiftning på området, som både förmår ge ett likvärdigt och rättsäkert stöd samt leva upp till ambitionen om var människas rätt i samhället, oavsett funktionsnedsättning”, skriver Åsa Regnér i en replik till Bengt Eliasson och Maria Johansson (båda L) på debattartikel, Dagens Samhälle, 26 november.
 • 26 november, 2015

  Forskare: LSS-reformen har urholkats

  ”Regeringen måste återta makten över LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. En begränsande rättspraxis har urholkat LSS-reformen”, skriver forskare i Svenska nätverket för handikappforskare.
 • 25 november, 2015

  Roks kräver: Nolltolerans mot våld mot kvinnor

  Könsrelaterat våld är en av de vanligaste och mest spridda kränkningarna av de mänskliga rättigheterna. Vi måste inse att mäns våld handlar om kvinnohat och om mäns behov av makt och kontroll över kvinnors liv och sexualitet, skriver Zozan Inci, ordförande i Roks.
 • 24 november, 2015

  En nederlagets dag för humanismen

  ”Den 24 november 2015 är en nederlagets dag för alla som kämpat för en human flyktingpolitik. I en tid av stor nöd har cynismen fått breda ut sig, på bekostnad av människoliv och drunknade barn på stränderna vid Medelhavet. Regeringen har misslyckats med att stå upp för humanitetens principer”, skriver Per Holfve, jurist med inriktning [...]
 • 24 november, 2015

  Första linjen lyfter barns och ungas psykiska hälsa

  ”Skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst har samtliga ett ansvar för att barn och unga utvecklas och mår bra. Nu behövs en gemensam bild av vad ‘första linjen’ för barn och ungas psykiska hälsa ska erbjuda i form av bedömning, insatser och uppföljning”, skriver Ing-Marie Wieselgren, samordnare för frågor om psykisk o-/hälsa på SKL.
Fler debattips »

Biblioteket

Till biblioteket »
 • Socialpolitik Kristina Granath
 • Eva-Lena Edholm Eva-Lena Edholm
 • Compassion Kristina Granath

Kurs och konferens

Till kurssidan »

Jobb

Till jobbsidan »
Nyhetsöverblick

Copyright 2013 Sociala Nätet

info@socialanatet.se