Nyheter om socialt arbete

Fler Nyheter »

Sociala Nätets Podcast


Socialt arbete in i framtiden - ett samtal med Camilla Sköld och Veronica Karlsson

Årsskifte och dags att summera och ta sats!

Vad hände i socialt arbete under 2014 och vad vill vi ska hända framöver? Om det har jag samtalat tillsammans med Camilla Sköld, socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, och Veronica Karlsson, förbundsordförande i Vision. Camilla och Veronica har med sina erfarenheter och positioner en utblick över det sociala arbetet som vi får ta del av i det här avsnittet. Vi pratar om socialarbetarprotester, medias rapportering om situationen i socialtjänsten, New Public Management, vad det blir av den evidensbaserade praktiken, sociala investeringsfonder, integration, tiggare, försörjningsstödet, psykisk ohälsa och lite till.

Läs mer om podcasten här.#socialtarbete på twitter

Debatt

Fler debattartiklar »
Fler blogginlägg »
Fler debattips »

Böcker

Biblioteket

Till biblioteket »

Kurs och konferens

 • 24 april

  Socialtjänst utan biståndsbedömning?

   24 april 2015 kl 9.30 – 15.30 på Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm. Linköpings kommun har sedan början av 1990-talet varit ledande i utvecklingen av lättillgänglig socialtjänst. Men det är inte bara i Linköping som man arbetar på detta sätt. En kartläggning som vi nyligen genomfört visar att en mycket hög andel av Sveriges […]
  • 28 april

   Att möta barn i kris

   Vad händer med barn som upplever kriser och förluster? En kris för ett barn kan vara förlusten av en förälder, en nära vän eller ett land. De kan ha upplevt misshandel, svår trafikolycka, sexuella övergrepp eller ha varit med om krig eller flykt. Barn kan även bli traumatiserade utan att själva vara direkt utsatta, exempelvis […]
  • 28 april

   Att möta barn i kris

   Vad händer med barn som upplever kriser och förluster? En kris för ett barn kan vara förlusten av en förälder, en nära vän eller ett land. De kan ha upplevt misshandel, svår trafikolycka, sexuella övergrepp eller ha varit med om krig eller flykt. Barn kan även bli traumatiserade utan att själva vara direkt utsatta, exempelvis […]
  • 5 maj - 6 maj

   SUF-Konferensen: ”Hur blir det för barnen?”

   Välkomna till SUF-Kunskapscentrums årliga konferens i Uppsala. Konferensen kommer att äga rum på Uppsala Konsert och Kongress.
  • 7 maj

   SEMINARIUM – Vägar mot arbete

   Arvsfondsdelegationen har under tidsperioden 1994-2012 beviljat 83 miljoner kronor till 42 projekt inom området unga, arbete och sysselsättning. Gunnar Gillberg och Mattias Bengtsson, Göteborgs universitet, har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat projekten. Utvärderingen visar att flera av projekten sammantagit har lett till att ett förhållandevis stort antal unga kommit i någon form […]
  • 7 maj

   Hur gör vi förvaltningen rättssäker?

   Att lika fall ska behandlas lika är ett viktigt rättssäkerhetsintresse. Samtidigt finns ett intresse av att kunna justera tillämpningen när samhället förändras och att vid behov kunna göra individuella bedömningar. ISF har i sitt arbete uppmärksammat olikformig tillämpning av rättsregler i olika sammanhang. Det förekommer skillnader i utfall både regionalt och på handläggarnivå. Avsikten med […]
  • 20 maj

   ÖVERSYN AV SOCIALTJÄNSTLAGEN – hot och möjligheter

   Lagen kom som en motreaktion mot ett moraliserande och omhändertagande synsätt. Respekten för den enskilde och frigörande av människors egna resurser betonades. Liksom att sociala problem inte bara berodde på individen utan också handlade om politik. Vad blev det av alla goda intentioner? Och vilka värderingar och synsätt är de rådande i nuläget? Vad kan […]
  • 22 maj

   Konferens om distansstöd

   Allt fler organisationer erbjuder medmänskligt stöd via telefoni, skype, chatt och mail. Hur kan detta distansstöd utvecklas? Den 22 maj ordnar Mind en heldagskonferens för att utforska temat.
  • 25 maj - 26 maj

   Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder

   Under två inspirerande dagar varvas erfarenheter, forskning och personliga livsberättelser för att ge dig en djupgående förståelse för autismspektrumtillstånd och ADHD, Välrenommerade föreläsare utvecklar dina kunskaper inom bl.a. utmanande beteenden, samsjuklighet och självskadebeteende. Konferensen är speciellt framtagen för dig som arbetar med vuxna med en eller flera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
  • 29 maj - 31 maj

   Bris erbjuder stödhelger för familjer där mamma eller pappa tagit sitt liv

   Bris stödhelger vänder sig till barn, unga och föräldrar i familjer där mamma eller pappa har tagit sitt liv. I erbjudandet ingår två stödhelger, fredag till söndag, med några månaders mellanrum. Datum för helgerna är 29-31 maj samt 2-4 oktober 2015. Barnen och ungdomarna träffas i grupper med jämnåriga och föräldrarna träffas i egna grupper. […]
  Till kurssidan »
  • Socialpolitik Kristina Granath
  • Eva-Lena Edholm Eva-Lena Edholm
  • Compassion Kristina Granath

  Jobb

  Till jobbsidan »
  Nyhetsöverblick

  Copyright 2013 Sociala Nätet

  info@socialanatet.se